_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ridutbildning

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fåtal Platser Kvar!

Ridundervisning Vårtermin 2021!

Totalt 10 lektionstillfällen, 60 min pass á 4 550 kr, (du sparar 350kr!)
7x  Ridlektioner, blandade pass på bana 
2x Ritt med vägledning 1x skogsritt samt 1x banritt. 
1x Delat lektionspass, 30min teori samt 30 min markarbete.  

Nybörjar grupp (ungdom/vuxen) Fåtal Platser kvar!
Måndagar med start 1/2 kl 17.00-19.00. 
Ryttare över 15 år, nybörjare, för nybörjare med viss vana eller "ny-gammal" ryttare (du som ridit tidigare men haft uppehåll från ridningen) - Varmt Välkomna!

Ridlektionen är mellan 17.30- 18.30 och du som rider skall vara färdig med din häst innan lektionens start, kom i god tid! - SENAST 17.00 för att göra iordning din häst, ca 19.00 beräknas du att vara färdig med hela utbildningstillfället. 

OBS- de första 3 ridtillfällena ses vi i stallet  16.30 för att ha god tid på oss för info, runt visning samt vägledning av hantering och skötsel av hästarna. 

Fortsättningsgrupp (ungdom/vuxen)  Fåtal Platser kvar!
Måndagar med start 1/2 kl 18.00-20.00.
Ryttare över 15 år, För dig som kan grunderna i ridning, tidigare gått nybörjarkurs hos oss, är nygammal men tror sig klara av alla gångarter - Varmt Välkomna! 

Ridlektionen är mellan 18.30- 19.30 och du som rider skall vara färdig med din häst innan lektionens start, kom i god tid! - SENAST 18.00 för att göra iordning din häst, ca 20.00 beräknas du att vara färdig med hela utbildningstillfället.

OBS- de första 3 ridtillfällena ses vi i stallet 17.30 för att ha god tid på oss för info, runt visning samt vägledning av hantering och skötsel av hästarna.


Ridundervisning - enstaka tillfällen
1x ridlektion á 60min ridning på bana á 550kr
Privatlektion/Ridlektion med få antal ryttare, max 2-5 ryttare/tillfälle. Du väljer själv vad du vill rida för lektion, välj mellan dressyr/hopp/balans/nh.

Undervisningstillfället är på valfri dag, främst mån- tors med start tid 17.00 eller 18.00
Viss helg eller annan tid kan komma att erbjudas eller ordnas vid förfrågan.


Ridundervisning - prova på
2x ridlektioner, 1x skogsritt, Totalt 3 lektionstillfällen, 60 min á 1450 kr
Ridlektioner x2 valfria pass på bana, Ritt med vägledning, skogsritt.

3 undervisningstillfällen att förbruka under en vår eller hösttermin (OBS, kan alltså ej användas för sommar-kurserna). Utbildningstillfällena som ej förbrukats under gällande termin så anses den obrukade undervisningstillfället förbrukat och kan ej bokas in under annan tidsfrist. Undervisningstillfällen är under valfria, blandade dagar, främst mån- tors med start tid 17.00 eller 18.00. Viss helg eller annan tid kan komma att erbjudas eller ordnas vid förfrågan.


Ridundervisning - månadsvis
2x ridlektioner, 1x skogsritt 1x delat pass,  Totalt 4 lektionstillfällen, 60 min á 1800 kr
Ridlektioner x2 valfria pass på bana, Ritt med vägledning, skogsritt. Delat lektionspass x1 välj 2 aktiviteter om vardera 30 min, teori/balansridning/markarbete.  

Undervisningstillfällen är under valfria, blandade dagar, främst mån- tors med start tid 17.00 eller 18.00 
Viss helg eller annan tid kan komma att erbjudas eller ordnas vid förfrågan. 


Ridundervisning - Sommarkurs

6x ridlektioner, 1x skogsritt med vägledning, 1x delat pass,  Totalt 8 lektionstillfällen,60 min á 3 750kr (du sparar 250kr!) 
Ridlektioner x6 blandade pass på bana, Ritt med vägledning skogsritt. Delat lektionspass x1 om vardera 30 min, teori/markarbete.  

Nybörjar grupp - Lediga platser!
Mån. med start 21/6 kl 17.00-19.00.
För nybörjare/ nybörjare med viss vana eller "ny-gammal" ryttare (du som ridit tidigare men haft uppehåll från ridningen) - Varmt Välkomna!

Forts. grupp - Lediga platser!
Mån. med start 21/6 kl 18.00-20.00.
För dig som kan grunderna i ridning, tidigare gått nybörjarkurs hos oss, är nygammal men tror sig klara av alla gångarter - Varmt Välkomna!

Forts. grupp - Lediga platser
Tis. med start 22/6 kl 17.00-19.00.
För dig som kan grunderna i ridning/ tidigare gått nybörjarkurs hos oss/ är nygammal men tror sig klara av alla gångarter - Varmt Välkomna!

Avancerad grupp - Lediga platser!
Tis. med start 22/6 kl 18.00-20.00.
För dig som kan rida i alla gångarter och vill vidareutvecklas till häst 

- Varmt Välkomna!

OBS- 17.00 & 18.00 är starttider för när du SENAST behöver vara på plats i stallet. Det är vid dessa tider gruppen samlas för att gemensamt hämta in hästarna från hagen och sedan göra iordning dem inför rid undervisningen. Själva rid undervisningen börjar 17.30 samt 18.30 vilket inte lämnar utrymme för försenade rid elever.  De första 2 ridtillfällena ses vi i stallet 30 min INNAN starttiderna (alltså så ses vi då redan vid 16.30 samt 17.30) för att ha god tid på oss för info, runt visning samt vägledning av hantering och skötsel av hästarna. Efter dessa två tillfällena är det tiderna 17.00 och 18.00 som gäller. 


Ridundervisning - Hösttermin 2021!
8x ridlektioner, 3x ritt med vägledning, 1x delat pass,  Totalt 12 lektionstillfällen á 5 250 kr (du sparar 550kr!)
Ridlektioner x8 blandade pass på bana, 3x Ritt med vägledning 2x skogsritt samt 1x banritt. Delat lektionspass x1 teori samt markarbete.  

Mer info om start kommer under våren!
För förfrågningar redan nu, vänligen hör av er.


Var tydlig med i vilken undervisningsgrupp du önskar att medverka i!
OBS: för specifikt önskemål om häst/hästtyp, meddela oss om detta. Info om våra hästar hittar du under: "våra hästar"

Info om Ridundervisning
Kom i god tid innan din ridundervisning börjar! Tiden för avsatt start är den tid du behöver vara i stallet SENAST (vilket är minst 30 min innan ridlektionen påbörjas)-  Vidpå avtalad tid hämtas hästarna gemensamt in från hagen och görs iordning av vardera ryttare-elev inför lektionen. Vid sen ankomst MÅSTE ryttaren meddela detta så att hästen kan tas in av annan person. Vid senare ankomst än 15 min från avtalad tid har ryttaren förbrukat sitt undervisningstillfälle. Är du sjuk, eller fått förhinder, meddela oss detta innan 48h före ditt ridtillfälle för att ha möjlighet till att rida igen, OBS - RidLycka bistår endast med 1 reservtillfälle. Missar du fler ridtillfällen räknas dessa som förbrukade. inställd rid undervisningstillfälle av RidLycka erbjuds nytt tillfälle.  OBS - Tänk på att all ridning sker utomhus och att du har kläder efter väder - då väder inte normalt sett är något vi ställer in ridningen för. För mer information om våra villkor se här.

Ridundervisningen startar samt avslutas vid den tid som avtalats. Är du som ryttare i behov av ridledare behöver du ha anhörig med dig som kan leda hästen.

För att bekräfta din plats behöver betalningen vara fullgjord. Efter att betalningen gjorts har du inte längre någon ånger om köp och får inte tillbaka avgiften om du skulle välja att inte delta i RidLyckas ridundervisning, ej heller om du väljer att avbryta ridundervisning under terminens gång.

Undervisningsteman:

Dressyr-Samarbetet mellan häst & ryttare. Här lär du dig allt från korrekt sits, att styra hästen med enkla hjälper till att rida mer avancerade ridvägar och rörelser.

Hoppning - På dessa lektioner jobbar vi med såväl teknik från bommar på marken till hinder och fulla hinderbanor på både låg och högre höjd.

Balansritt - Här tränar vi på sitsen och balansen både med och utan sadel i olika gångarter för att kunna bli stabila och säkra på hästryggen.

Natural horsemanship - Här lär vi oss att finna medel mellan häst och ryttare där båda individer "hörs" med så små hjälper som möjligt.

Ritt med vägledning - På dessa ridtillfällen rider vi antingen på bana eller i skog där du får med hjälp av vägledning, testa på en mer självständig ridning.  

Skogsritt - Där vi rider ut i skogen för att lära känna hästen i en naturligmiljö. Under denna ridtur så rider RidLedare med och vägleder dig i din ridning. 

Markarbete - Här lär vi oss att lära känna hästen från marken, hur vi kan lyssna samt tala till hästen med hjälp av våra kroppsspråk.  

Teori -Där eleverna kan önska om vad man är intresserad av att fördjupa sig i, tex. hästens anatomi, foder, hantering, olika typer av utrustning m.m.